Tekemällä Google-haun nimelläni ei minusta löydy juurikaan tietoja. Lähes kaikki mitä löytyy on peräisin Twitteristä, koska vain siellä profiilini on julkinen. Lisäksi nimeni on kohtalaisen yleinen, joten tulokset sekoittuvat muiden samannimisten kanssa aika hyvin. Digitaalinen identiteettini on siis ainakin julkisesti mielestäni hyvin rajattu. Olen säätänyt esimerkiksi Facebookin ja Instagramin niin yksityiseksi, että muut kuin tuttavat eivät minusta juurikaan saa tietoja. Mielestäni omiin tietoihin internetissä pystyy hyvin vaikuttamaan juuri näillä keinoin. Tietojen poistaminen verkosta on myös mahdollista useimmissa tapauksissa tekemällä sen itse tai pyytämällä esimerkiksi haastattelun tekijää tai julkaisijaa poistamaan artikkelin. Eri asia on se, että jos esimerkiksi jostain julkisuuden henkilöstä on levinnyt kuva, joka haluttaisiin pois. Siinä tapauksessa sen kokonaan poistaminen on erittäin hankalaa, usein jopa mahdotonta.

Digitaalinen identiteetti muodostuu mielestäni sen pohjalta, millaisista aiheista henkilö julkaisee missäkin kanavassa eli millaisissa asiayhteyksissä henkilö esiintyy. Lisäksi millaista kieltä hän käyttääsekä minkä tyylisiä kuvia julkaisee kertoo paljon henkilön henkilön digitaalisesta identiteetistä tai ainakin siitä, millaisen mielikuvan hän luo seuraajilleen – joko tahallisesti tai tahtomattaan.  Digitaalinen identiteetti voi henkilön reaalimaailman identiteettiin verrattuna olla hyvinkin poikkeava. Nykyään esimerkiksi kuvia on mahdollista muokata niin helposti ja nopeasti ja moni sitä tekeekin, mikä saattaa aiheuttaa sen, että kuvan näkijät saavat henkilöstä vääränlaisen käsityksen. Nähdessään henkilön livenä, ei välttämättä tunnistaisi häntä samaksi henkilöksi kuin muokatussa kuvassa, sillä todellisuus ja virtuaalimaailma eivät vain täsmää.

Nykypäivänä monelle julkisuuden henkilölle ja yritykselle digitaalisen identiteetin luominen ja ylläpitäminen ovat olennainen osa uraa. Positiivinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa voi tuoda paljon asiakkaita tai huomiota henkilön ajamalle asialle. Toisaalta internet on paikka, jossa vääränlaisten sananvalintojen tai muun vastaavan kautta voi syntyä väärinkäsityksiä, jotka voivat pahimmassa tapauksessa olla kohtalokkaita esimerkiksi poliitikon uran kannalta.